Podpowiedzi

 1. Nie szukaj inwestora mając tylko pomysł na biznes. Dla inwestorów liczy się egzekucja, sprawność i szybkość działania oraz rozwiązywania problemów. Przychodząc do inwestora z pomysłem nie ryzykujesz nic, a inwestor bardzo dużo. To trudne do zaakceptowania.

 2. Prywatni inwestorzy, w tym Aniołowie Biznesu, oczekują dynamicznego rozwoju firmy. Warto poważnie rozważyć to źródło kapitału, gdy Twój produkt/usługa z założenia kierowany jest na głęboki rynek, najlepiej globalny. 

 3. Jeśli Twoje plany rozwoju ograniczają się do rynku lokalnego warto poszukać innych źródeł finansowania.

 4. Przewagi konkurencyjne są istotniejsze niż innowacje. Proponowany produkt, usługa, model biznesowy powinny być wyraźnie inne od konkurencyjnych. Siła przewag konkurencyjnych powinna przejawiać się w ich trwałości, wyrazistości i znaczeniu dla klientów.

 5. Kluczowym kryterium oceny dla inwestorów są Ludzie. Wielu inwestorów unika projektów jednoosobowych. Zespół popełnia znacznie mniej błędów niż jedna osoba.

 6. Zadbaj o komplet niezbędnych kompetencji potrzebnych dla realizacji założonej strategii. Poszukaj doradców i ekspertów, którzy podniosą Twoją wiarygodność i jednocześnie pomogą w rozmowach z inwestorem.

 7. Oczekując akceptacji ryzyka przez inwestora, pokaż również swoje poświęcenie. Inwestorzy cenią zaangażowanie finansowe zespołów, wyłączność zawodową, gotowość do niższych niż rynkowe stawek wynagrodzeń i systemów premiowych.

 8. Zastanów się jakiego szukasz inwestora  - Partnera. Ostatecznie pieniądze trzeba traktować jak towar, który można pozyskać z różnych źródeł. Konkretne doświadczenia, kontakty i kompetencje są znacznie trudniejsze do pozyskania. 

 9. Szukając inwestora warto współpracować z Sieciami inwestorów. Oprócz przygotowania do prezentacji z inwestorami dają możliwość rozpoczęcia rozmów z kilkoma na raz, co pozwoli wybrać tego najwłaściwszego Partnera do Twojego biznesu. 

 10. Sprzedając swoje produkty potrzebujesz argumentów i narzędzi. Tak samo poszukując inwestora musisz przygotować biznesplan, streszczenie (teaser) i prezentację. Podpowiedzi jak przygotować te dokumenty we właściwy sposób zawarte są tutaj

 11. Trzymaj się swoich założeń i broń ich w rozmowie z inwestorem, bo to Twój biznes. Jednocześnie nastaw się na słuchanie i rozważaj poważnie proponowane rozwiązania i scenariusze. Ostatecznie przeważnie inwestor ma dużo większe doświadczenie.

 12. Potrzeby finansowe powinny być uzasadnione. Przygotuj rzetelny budżet dla realizacji plany. Przyjmij założenia i zaprognozuj poziom przychodów. 

 13. Dostosuj swoje oczekiwania kapitałowe i udziałowe do etapu, w którym znajduje się Twoje przedsięwzięcie. 

 14. Dowiedz się jak najwięcej o umowach inwestycyjnych, klauzulach, które mogą się tam pojawić. Zainteresowanie inwestorów i sukces rozmów jest w dużej mierze uzależnione od przygotowania Zespołu i zrozumienia interesów obu stron.

 15. Inwestorzy cenią uczciwość i szczerość. Trzeba wyjść z założenia, że szukamy Partnera do współpracy. Ukrywanie złych informacji czy koloryzowanie rzeczywistości nie pozwoli zbudować zaufania i zrozumienia, które są niezbędne dla inwestycji.

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem. 

Zgłoś swój projekt

Zgłoszenie wysłane za pomocą formularza on-line jest przez nas weryfikowane. Jeśli spełnia podstawowe kryteria oczekujemy biznesplanu. Podpisujemy umowę, a nasi doradcy pomagają uwypuklić informacje kluczowe dla inwestorów. Jeśli to konieczne przygotowujemy autorów do prezentacji przed inwestorem.